Met het brede pakket aan kennis, middelen en dienstverlening zorgde Midpoint Brabant ook in 2018 weer voor innovaties en concrete projecten die de economie in Midden-Brabant ‘slimmer en sterker’ maken.

Midpoint Brabant
Dream it. Do it. Make it. Vanuit het hart van Brabant.
Midpoint Brabant is het economische samenwerkingsprogramma waar Regio Hart van Brabant in participeert. Via Midpoint Brabant geven we voor een groot deel invulling aan onze agenda op het gebied van Economie, door met partners samen te werken aan een slimme, duurzame economie en samenleving. Onze partners vinden we in de multi helix: onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties. Samen bereiken we de meerwaarde die voor 2018 gevat is in het volgende jaarbeeld:

Cover jaarbeeld MPB