In samenwerking met het Sociaal Innovatie Centrum Arbeid (SIC) van Fontys Hogeschool voor HRM & Psychologie heeft Leren en Werken Midden-Brabant een hr-loket opgezet. Zowel mkb-ondernemers als hr-professionals kunnen aankloppen bij het loket voor ondersteuning en informatie.

De regio werkt
Onze regio werkt intensief samen voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Leren en Werken maakt onderdeel uit van het arbeidsmarktprogramma van Regio Hart van Brabant, dat bij Midpoint Brabant belegd is voor een sterke verbinding naar partners in onderwijs en bedrijfsleven.

Samenwerking met studenten
Voor dit nieuwe hr-loket werkt Leren en Werken Midden-Brabant samen met het SIC. Dit is een initiatief van Fontys Hogeschool waarbij studenten samenwerken met maatschappelijke partners. De hr-vragen worden beantwoord door laatstejaars studenten. Zij zijn volop bezig met het opdoen van recente kennis. Onder begeleiding van de expertise van docenten kunnen de studenten deze kennis vertalen naar de praktijk. Zo wordt ook de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven gestimuleerd.

Waarom het hr-loket?
Niet alle mkb-ondernemers hebben een hr-functionaris in huis. Met vragen over bijvoorbeeld de cao kunnen zij nu terecht bij het nieuwe hr-loket. De dienst is volledig gratis.

Kijk voor meer informatie op de website van Leren en Werken>>