Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk gaan de zorg en ondersteuning voor huishoudens met complexe problemen over een andere boeg gooien. Per april starten de negen Hart van Brabantgemeenten het Maatpact om deze huishoudens snel en daadkrachtig te helpen.

Wanneer mensen veel problemen tegelijkertijd hebben, ontstaat in veel gevallen een probleem van andere orde. Hulpverleners die werken volgens het basisprincipe ‘1 gezin, 1 plan, 1 coördinator’ lopen vervolgens vast in een wirwar van wetten en regelgeving en verschillende financiers van zorg die allemaal eigen criteria hanteren. Als bestuurders van de negen regiogemeenten in Hart van Brabant beseffen we dat de systemen niet altijd voldoende adequaat zijn ingericht om mensen met verschillende problemen, die ondersteund worden vanuit verschillende wetten, logisch en in samenhang te helpen. En dat moet anders. Daarom starten we in de regio met het Maatpact.

Selectie
De komende drie jaar gaan we een substantieel aantal huishoudens met de nieuwe aanpak ondersteunen. In eerste instantie starten we met 50 huishoudens die we nu al helpen. Het gaat om huishoudens met een opeenstapeling van problemen op verschillende leefgebieden, zoals: wonen, gezondheid en hun financiële situatie. Om het ook echt anders te kunnen gaan doen, hebben we een apart budget gereserveerd om allerlei soorten hindernissen te kunnen nemen. Hierin werken we samen met zorgverzekeraars, woningcorporaties en een extern expert: Instituut voor Publieke Waarden.

Leren en samenwerken
In het Maatpact staan leren en reflecteren centraal. We gaan met elkaar, met onze maatschappelijke partners en met de geselecteerde huishoudens onderzoeken hoe we hen beter en sneller kunnen helpen. Dat doen we door vragen op een andere manier te benaderen, vernieuwend te denken en te handelen. Met deze aanpak willen we de ingezette transformatie in het sociaal domein een stevige ontwikkel-impuls geven en tegelijkertijd de kosten laten afnemen.