Onderwerp van gesprek bij de radenavond op dinsdag 5 februari zijn de regionale energiestrategie en de de integrale gebiedsopgave A58-zone. Over het eerste onderwerp verscheen vandaag ook een mooi interview met wethouder Gerard Bruijniks in het Brabants Dagblad. "De energie­stra­te­gie is komende jaren rode draad in alle gemeenten".

Op basis van het Klimaatakkoord van Parijs, het Regeerakkoord, het Interbestuurlijk programma en het voorstel voor het landelijk klimaatakkoord, werken gemeenten, waterschappen en provincies aan de regionale energie- en klimaatstrategie. Die maakt in 2019 een regionale vertaling van de landelijke opgave van 49% CO2-reductie in 2030.

Namens onze regio trekt wethouder Gerard Bruijniks (gemeente Loon op Zand) de kar. Het interview met hem in het Brabants Dagblad, lees je op de website van de krant.

 

Update 6 februari: lees ook het verslag van de radenavond in het Brabants Dagblad.