Bedrijventerreinen in Brabant zijn weer goed gevuld en leegstand is, mede door de aantrekkende economie, flink teruggedrongen. De nieuwe prognose voor bedrijventerreinen laat zien dat met name de logistiek en industrie de komende jaren nog extra ruimte vragen.

Onze regio heeft input geleverd voor de nieuwe prognose bedrijventerreinen die de provincie heeft opgesteld. Die prognose dient als basis voor nieuwe samenwerkingsafspraken met gemeenten in de vier Brabantse regio’s. De provincie bood de eindrapportage op 11 december, na vaststelling ervan, aan de Brabantse gemeenten aan. Bekijk dat rapport hier >

Nieuwe afspraken
Deze nieuwe prognose bedrijventerreinen is een belangrijke bouwsteen voor Regio Hart van Brabant om in 2019 nieuwe regionale afspraken over bedrijventerreinen te maken, met elkaar en met de provincie. Onze regio legt hierbij ook een verbinding met de pilot Vraaggericht Ontwikkelen van MKB-bedrijventerreinen.

Extra behoefte aan ruimte
De nieuwe prognose laat zien dat de komende jaren vooral de sterk gegroeide high- en mediumtechindustrie en de logistiek nog extra behoefte aan ruimte hebben. Tot 2030 gaat het om 600 tot 1300 hectare. Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte): “Door voor de extra ruimtevraag ook zorgvuldig en vraaggericht bedrijvenlocaties te ontwikkelen, kunnen we vooral, zo niet uitsluitend, ruimte bieden aan bedrijven die toegevoegde waarde hebben voor de economie en werkgelegenheid in Brabant.”

Lees ook: Tilburg en omgeving beleven jubeljaar in bedrijvigheid en banen >