De regio krijgt ruim € 2,6 miljoen subsidie van de provincie Noord-Brabant om allerlei verkeersmaatregelen in 2019 uit te voeren. En er is meer geld ter beschikking gesteld voor verkeer en vervoer!

Zo ontving de gemeente Tilburg uit het programma Fiets in de Versnelling € 500.000 voor de verbreding van het Bels Lijntje. Dit is een belangrijke recreatieve fietsverbinding tussen de Bredaseweg en de A58. Daarnaast komt er vanuit de provincie € 2.350.681 extra subsidie voor een groot project van de gemeente Tilburg: de aanleg van fietstunnel Stappegoorweg onder Ringbaan Zuid, om de steeds maar grotere aantallen fietsers veilig van en naar het onderwijsgebied te laten gaan.

Fietsers
De € 2,6 miljoen subsidie van de provincie voor 2019 gaat naar 28 infraprojecten en 8 pakketten met mensgerichte maatregelen uit het zogenaamde regionale uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer (RUP). De veiligheid van fietsers snoept een groot deel van die subsidie op. De gemeenten betalen zelf meer dan € 4,9 miljoen mee aan deze RUP-projecten.