Het kan veel minder: zelfs maar liefst gemiddeld 6 kilogram per inwoner per jaar. Restafval. Mits iedereen luiers en incontinentiematerialen op de juiste manier inlevert.

De meeste regiogemeenten (7 van de 9) zamelen sinds 1 januari 2019 luiers en incontinentiematerialen in en verwerken dat bij de installatie van ARN in Weurth (Nijmegen). Het BAT (Tilburg) regelt een gezamenlijke op- en overslag en het transport naar de verwerker. De meerkosten ten opzichte van de huidige inzameling en verwerking zijn relatief laag: grofweg tussen de € 14 en € 25 per ton bovenop reguliere verwerkingskosten. De (milieu)baten zijn hoog. Als alle inwoners dit materiaal via de juiste route inleveren, zorgt deze manier van verwerken voor een gemiddelde reductie van restafval van maar liefst 6 kilogram per inwoner per jaar. Het ingezamelde materiaal wordt verwerkt tot 3 nieuwe grondstoffen; plastics, warmte en slush (grondstof voor de bioindustrie).

Doel voor 2020 en voor 2025
Regio Hart van Brabant werkt toe naar maximaal 100 kilogram restafval in 2020 en maximaal 30 kilogram restafval in 2025 per persoon per jaar. Het verwerken van restafval wordt duurder in de toekomst. Dit komt enerzijds door aanvullende heffingen en anderzijds omdat de hoeveelheid restafval afneemt en daarmee de inzamelings- en verwerkingskosten per kilogram toenemen.