De regionale werkgeversdienstverlening WerkHart krijgt vanuit de regio ondersteuning als het gaat om de onderlinge samenwerking.

WergeversServicePunt (WSP) Werkhart is een samenwerking tussen UWV, gemeenten en Sociale Werkbedrijven in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Om de onderlinge samenwerking te versterken, werken de regio-gemeenten het eerste half jaar van 2019 de volgende drie zaken uit om daarna een besluit erover te kunnen nemen:

  • de manier waarop solidariteit onderling wordt vormgegeven;
  • de berekening van de inbreng van formatie per gemeente (en de verhouding tot het UWV);
  • een uniforme manier van berekening van de lokale en regionale doelen.

Interesse vanuit ministerie
Veel regio's bijten zich al jaren stuk op het weerbarstige vraagstuk om de verschillende belangen van verschillende partijen op één lijn krijgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dan ook al laten weten zeer geïnteresseerd te zijn nu Regio Hart van Brabant een oplossingsrichting heeft gevonden en daad bij woord wil voegen. Momenteel zoeken we naar een datum aan het eind van het eerste kwartaal of het begin van het tweede van 2019 voor een werkbezoek van de staatsecretaris.