Heb je vragen op het gebied van leren en werken, dan ga je naar het Leerwerkloket Midden-Brabant. Deze organisatie bestaat sinds 2015 en heeft nu een structurele basis in Regio Hart van Brabant.

Het Leerwerkloket Midden-Brabant blijft en wordt dit jaar nog structureel ingebed in onze regio. 2019 is financieel gezien nog een overgangsjaar; vanaf 2020 financieren de negen regiogemeenten dit loket. Het is in 2015 medeontstaan door een stimuleringsregeling vanuit het Rijk, met financiële bijdragen van het UWV en de gemeente Tilburg. De organisatie heeft sindsdien haar waarde bewezen. Het loket levert regionale dienstverlening die reikt tot alle inwoners en ondernemers in de regio. De eindevaluatie leert dat er in 2017 528 individuele contactmomenten zijn geweest met inwoners, verdeeld over verschillende leeftijds- en opleidingsniveaus en verspreid over de regio. Er waren eind oktober van dit jaar al 388 contactmomenten. Ook voor de werkgevers is het Leerwerkloket een bewezen deskundig partner voor vragen rondom scholing en personeel. Er is in 2017 contact geweest met 112 nieuwe ondernemers, met 103 eind oktober 2018. En nog een ander cijfer: de Facebookpagina van het Leerwerkloket > telt 503 volgers.

Vooruitstrevend
Het initiatief staat landelijk bekend als vooruitstrevende dienstverlening die past bij een moderne arbeidsmarktinfrastructuur. Zeker nu (om)scholing en een leven lang leren meer en meer noodzaak worden voor bedrijven en werkenden. Dit om de snel veranderende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden.

Op de foto het Leerwerkloketteam met van links naar rechts: Titia fluks (ondernemersadviseur), Bas Robben (loopbaanadviseur), Simone Appeldoorn (loopbaanadviseur), Ingrid Berens (projectleider), Gerrie Timmermans (loopbaanadviseur), Marsha van Gulick (loopbaanadviseur) en Louise van der Meeren (project-assistent en communicatiemedewerker).