Bij gelegenheid van zijn afscheid als directievoorzitter van de Rabobank Tilburg en omstreken heeft Wim Bens de Hart van Brabant Award ontvangen. Hij kreeg deze uitgereikt door Theo Weterings, voorzitter van Regio Hart van Brabant, als bijzondere blijk van waardering voor zijn verdiensten voor de regio.

De Hart van Brabant Award wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of een organisatie, die via een bijzondere prestatie in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de economische en maatschappelijke doelen en prioriteiten van Midden-Brabant.

Het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant besloot tot toekenning van de Hart van Brabant Award aan de heer Wim Bens vanwege zijn grote inzet voor onze regionale economische ontwikkelagenda. Hij was jarenlang lid van het algemeen bestuur van Midpoint Brabant en initieerde meerdere bijeenkomsten met prikkelende economische analyses van Barbara Baarsma. En nam tevens het voortouw in de daarop volgende gesprekken over het DNA van onze regio.

Verder was Wim Bens één van de medeoprichters van de Financieringscommissie van Midpoint Brabant. Hierin bundelen de Rabobank, ABN AMRO en ING, Ondernemersadvies Tilburg, BOM, RVO en Midpoint Financiering hun advieskrachten om ondernemers met hun businessplan en financieringsvraag vooruit te helpen.
Daarnaast was hij met de Rabobank partner van het eerste uur van Station 88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie en gedurende 5 jaar lid van de vakjury van de BOV Trofee Hart van Brabant. Zijn maatschappelijke betrokkenheid blijkt o.a. uit zijn betrokkenheid bij 013 Denim, de Johan Stekelenburgstichting en de Stichting Mommerskwartier.