Regio Hart van Brabant heeft een nieuw programma ontwikkeld om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken en adequaat te stoppen: Veiligheid voorop!.

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn grote maatschappelijke problemen die diep ingrijpen op de persoonlijke levenssfeer en enorme kosten met zich meebrengen. In de periode 2019 - 2021 willen we komen tot een vernieuwend uitvoeringsprogramma Huiselijk geweld en Kindermishandeling, dat zorgt voor een trendbreuk.

Combinatie van problemen
De noodzaak om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versterken, is groot. In 2017 heeft Veilig Thuis Midden Brabant 6.892 zaken behandeld, waarvan ongeveer 80% gezinnen met kinderen. De onderliggende problemen zijn complex en vragen om een veelzijdige en multidisciplinaire oplossing. Er is vrijwel altijd sprake van een combinatie van problemen zoals bijvoorbeeld werkloosheid, armoede of psychische problemen.

Uit onderzoek blijkt dat geweld in gezinnen vaak niet stopt, ondanks de inzet van soms tientallen hulpverleners. Extra inzet op het creëren van directe veiligheid is daarom hard nodig. Voor de doorontwikkeling van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is een helder programma noodzakelijk.

Geweld hoort nergens thuis
Op nationaal niveau is in mei 2018 door de ministeries van VWS en J&V een landelijk actieprogramma tegen huiselijk geweld en kindermishandeling gelanceerd; Geweld hoort nergens thuis. Vanuit dit actieprogramma is Regio Hart van Brabant met het Family Justice Center aangewezen als proeftuin voor de komende drie jaar. Het programma ondersteunt dit zowel inhoudelijk als financieel om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling verder door te ontwikkelen. Met de vaststelling van het regionaal programma sluiten wij aan op het landelijk actieprogramma.

Ook zet de regio sterk in op het agenderen en signaleren van het probleem door de regionale Taskforce tegen Kindermishandeling. De Taskforce heeft al veel bereikt in de aanpak tegen kindermishandeling. Woningbouwcorporaties, sportverenigingen en scholen zijn inmiddels aangesloten en kinderen worden serieus genomen. Zij staan centraal in de gesprekken en krijgen de hulp die ze nodig hebben. Natuurlijk blijft de Taskforce iedereen oproepen mee te denken, te praten en vooral te dóen. Niets doen is geen optie!

Veilige omgeving
Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx, voorzitter van de regionale Taskforce: “Wij willen dat iedereen in de regio Hart van Brabant gezond en gelukkig opgroeit. Onze jeugd heeft het recht om talenten te ontdekken en te ontplooien. Kindermishandeling en huiselijk geweld staan daar haaks op. Iedereen heeft een veilige omgeving nodig om zijn of haar dromen te realiseren. Daar maken wij ons hard voor.”