Het aantal conflictscheidingen stijgt de laatste jaren flink. Als ouders er niet uitkomen, ook niet na het inschakelen van eventuele hulp, kunnen ze hun geschil voorleggen aan de rechtbank. In de regio Hart van Brabant zijn daarover door gemeenten en de rechtbank Zeeland-West-Brabant nieuwe afspraken gemaakt. De nieuwe werkwijze gaat in met ingang van 1 februari 2019.

Steeds vaker constateerden familie- en jeugdrechters dat de problematiek rondom kinderen van ouders die gaan scheiden groot en complex is geworden. Naar aanleiding van het visiedocument Rechtspraak (echt)scheiding Ouders met Kinderen uit 2016 hebben de rechtbank en gemeenten afspraken gemaakt om te voorkomen dat kinderen van ouders die er niet meteen samen uitkomen, in een zwaar beschadigende situatie terechtkomen.

Concrete afspraken gemaakt
Regio Hart van Brabant wil de samenwerking verbeteren tussen belangrijke spelers en beslissers die te maken hebben met kinderen die midden in een conflictscheiding zitten, hulp nodig hebben of waarover beslissingen genomen moeten worden die ouders samen niet (meer) kunnen maken. Er zijn concrete afspraken gemaakt over de werkwijze om de schade voor die kinderen zoveel mogelijk te beperken. De samenwerking helpt bij het streven naar een soepele infrastructuur voor afstemming van juridische procedures en hulpverlening. Het belang van het kind staat hierbij altijd centraal.

Klik hier voor de volledige notitie >

NB: de afspraken gelden niet voor de gemeente Heusden, die valt niet niet onder de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

processtappen 29 6