Wat doen de aanbieders van het Kennisnetwerk SJS (Samenwerkende Jeugdzorgspecialisten) in de regio Hart van Brabant? Wat is hun aanpak? Hoe werken zij en hoe werken zij samen? Wie zijn hun cliënten? Tijdens een serie werkbezoeken krijgt de Bestuurscommissie Jeugd antwoord op deze vragen.

Een terugblik op de eerste drie bezoeken van een serie tot voorjaar 2019. “Eigenlijk zou elk raadslid zichzelf dit moeten gunnen.”

De bestuurscommissie bestaat uit de wethouders jeugd van de negen gemeenten in Regio Hart van Brabant. Aan de werkbezoeken nemen ook raadsleden en ambtenaren deel. Elk werkbezoek is georganiseerd rondom een van de bouwstenen uit de Koers Jeugd(hulp). De leefwereld van het kind staat erin centraal. Belangrijk onderdeel van de werkbezoeken vormen dan ook ervaringsverhalen. En steeds weer maken ze indruk.

Het kind écht zien
Zo ook de verhalen van de vijf jongeren – fellows genoemd – die terugblikken op hun tijd bij Yes We Can Clinics (YWCC) in Hilvarenbeek, de locatie van het eerste werkbezoek. Hier staat de bouwsteen ‘het kind écht zien’ centraal. De kliniek richt zich op jongeren met gedrags- en verslavingsproblemen van 12 tot 23 jaar. Voor jongeren die na tien weken JWCC niet thuis terecht kunnen of willen, werkt YWCC samen met onder andere RIBW Brabant. RIBW Brabant vertelde tijdens dit werkbezoek ook hun samenwerking met VO-scholen in het project Track 013, dat schooluitval wil tegengaan, en over de Hotspot V39. Ook een voorbeeld van samenwerking voor jongeren, samen met partners.

Erbij zijn
De bouwsteen ‘erbij zijn’ is het verbindende thema tijdens een bezoek in oktober aan GGz Breburg en Sterk Huis (deze keer de locatie). Deze bouwsteen is voor meerderlei uitleg vatbaar. Zo vertelt een jongere hoe het is als je het gevoel hebt dat je er niet bij hoort. De bezoeken van zijn hulpverlener van het FACT-team van GGz Breburg en Sterk Huis waren confronterend maar helpvol. Hij zou willen dat hij eerder was gezien. Hetzelfde geldt voor de moeder van twee jonge kinderen. Achter haar schuldenproblematiek ging huiselijk geweld schuil, maar dat werd door haar omgeving niet opgemerkt. Bij Sterk Huis is zij met haar kinderen veilig opgevangen, nu wacht zij op een eigen woning. Een meisje vertelde samen met haar moeder over de hulp die zij van GGz Breburg krijgt voor haar angststoornis. Die hulp kwam tijdig, zodat opname in een kliniek kon worden voorkomen. Inmiddels gaat zij ook weer naar school, en gaat het steeds beter.

Veiligheid voorop
Het derde werkbezoek in november was in aanloop naar de Week tegen Kindermishandeling een speciale editie. Op de campus van Tilburg University, bij TIAS, en door een aantal netwerkpartners samen georganiseerd: Sterk Huis, Taskforce Kindermishandeling, GGD Hart voor Brabant, Politie Midden-Brabant, Xpect Primair en TIAS. De ochtend over de bouwsteen ‘veiligheid voorop’ biedt een combinatie van nabijheid en afstand, met onder andere verhalen over de feiten van kindermishandeling en onveiligheid, de samenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis, project Smart Start. Twee ervaringsdeskundigen laten de aanwezigen meevoelen hoe het is om slachtoffer te worden van een loverboy of door de vader van je kind in elkaar geslagen te worden en te moeten vluchten. Maar er is ook de geobjectiveerd blik van de wetenschap, door TIAS. Hoe kan het bijvoorbeeld dat 28 hulpverleners zijn betrokken bij een gezin en dat er toch een dode valt? En hoe houd je als wethouder jeugd het hoofd koel terwijl jouw dossier voortdurend ter discussie staat? Dit werkbezoek gaat ook over het belang van verbindende netwerken.

Een van de commissieleden sluit het laatste van de drie werkbezoeken af met een oproep: “Je zou jezelf dit als raadslid moeten gunnen.”

In 2019 zijn er nog drie bijeenkomsten:
Woensdag 13 februari 2019
Tijd: 09.30-12.30
Locatie: Balade Waalwijk

Woensdag 13 maart 2019
Tijd: 09.30-12.30
Locatie: nader te bepalen

Woensdag 3 april 2019
Tijd: 09.30-12.30
Locatie: nader te bepalen

Meer informatie
- Inhoudelijk verslag in pdf >
- Presentatie Smart Start >
- Artikel website SJS >