Een jaar geleden startte de Green Deal Gezondheidssector Hart van Brabant. Verduurzaming van de zorg door reductie van het energieverbruik, minder verspilling van voedsel en een forse verkleining van de afvalberg. Hoe is het eerste jaar verlopen en wat is de stand van zaken van deze Green Deal?

Regio Hart van Brabant werkt voor deze Green Deal samen met Stichting MOED. De volledige update lees je dan ook op de website van MOED >