Van 19 t/m 23 november is de Week tegen Kindermishandeling 2018. Het hele jaar door zetten gemeenten en partners in de regio Hart van Brabant zich in om kindermishandeling terug te dringen, zodat kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. In de Week tegen Kindermishandeling wordt extra aandacht gevraagd voor dit belangrijke thema.

Om de aanpak van kindermishandeling daadwerkelijk te verbeteren, praten professionals en beleidsmakers deze week niet alleen óver kinderen, maar vooral ook mét kinderen. Het regionale thema van de week is 'In gesprek met het kind'. Een thema dat goed aansluit bij het landelijke thema 'Ik maak het verschil'.

In deze week worden activiteiten georganiseerd om de bewustwording rondom kindermishandeling te vergroten. Daarnaast worden goede voorbeelden gedeeld met professionals over hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zo leren professionals signalen van kinderen te herkennen en met hen in gesprek te gaan om snel en zorgvuldig te handelen. Om er zo samen voor te zorgen dat alle kinderen in de regio veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Niets doen is geen optie!

In de regio Hart van Brabant wonen circa 450.000 mensen. Meer dan 3000 kinderen in deze regio hebben te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. In een kleine gemeente met 5000 inwoners, zijn dat al meer dan dertig kinderen. Een schoolklas vol. Slechts de helft van deze kinderen krijgt hulp. Dat moet anders: 'Niets doen is geen optie!' Daarom is in 2017 een regionale Taskforce tegen kindermishandeling opgericht. Met elkaar zetten gemeenten en partners binnen de regio de veiligheid van het kind voorop. De Taskforce Kindermishandeling stelt mensen en middelen beschikbaar voor de aanpak van kindermishandeling en stimuleert het organiseren van activiteiten in de Week tegen Kindermishandeling. In maart van dit jaar prees Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de praktische insteek van de samenwerking in Regio Hart van Brabant. Zijn advies was dan ook: "Nederland, doe je voordeel met deze aanpak."

Zorgen melden over een situatie of advies vragen kan door (gratis) te bellen met Veilig Thuis via 0800 2000 of via veiligthuismiddenbrabant.nl.