Het Rijk investeert flink mee in vernieuwingsprojecten in de maakindustrie en logistiek in Midden- en West-Brabant. Dat is vandaag bekend gemaakt door het Rijk. Er waren 88 voorstellen voor een Regio Deal ingediend. Daarvan zijn nu 12 voorstellen geselecteerd die het kabinet samen met de regio’s gaat uitwerken tot een deal.

Onder de noemer 'Makes and moves' hebben het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en de samenwerkende gemeenten van Midden- en West-Brabant deze zomer - met steun van de provincie Noord-Brabant - gezamenlijk een voorstel aan het Rijk gedaan voor intensievere samenwerking tussen het Rijk en twee regio's. Dat voorstel is op 16 november gehonoreerd. Regio Mid-West gaat graag in gesprek met het Rijk in gesprek over de uitwerking ervan. Dit moet leiden tot een zogenaamde 'regiodeal' met het Rijk in het voorjaar van 2019.

Het is bijzonder
Regiovoorzitters Paul Depla: “Wij zijn blij met de erkenning van de innovatieve agenda van regio Mid-West en de financiele steun van het Rijk.” Theo Weterings vult aan: “Dit is een belangrijke impuls voor de samenwerking tussen de twee regio’s en een duurzaam partnerschap met het Rijk.”

Lees er meer over op de website van Midpoint Brabant >