Om te vieren dat heel regio Hart van Brabant Dementievriendelijk is, was er 1 november een bijeenkomst in het Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle. Een gemêleerd gezelschap kwam samen: van dementieconsulent, tot vrijwilliger, tot wethouder.

Van dementievriendelijke gemeente naar dementievriendelijke samenleving

Dementievriendelijk zijn is geen blauwdruk. In een dementievriendelijke gemeente is aandacht voor de situatie waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren. Het gaat erom dat we de beweging naar een dementievriendelijke samenleving in gang zetten. Een samenleving waarin mensen ontspannen met elkaar omgaan en waarin er volop plaats is voor mensen die ‘anders’ zijn. Een dementievriendelijke gemeente is een mensvriendelijke gemeente. Het is een gemeente (gemeenschap), die erin slaagt kwetsbare burgers met dementie zorg te bieden en een plek in de samenleving te laten behouden.

Logo HvBdementievriendelijk

Droge feiten
Natuurlijk hadden we tijdens de bijeenkomst de droge feiten kunnen presenteren, zoals dat een op de vijf mensen dementie krijgt, het niet alleen oudere mensen betreft, mensen gemiddeld acht jaar leven met dementie, ongeveer 270.000 mensen dementie hebben, dementie eigenlijk een verzamelnaam is voor ruim vijftig verschillende aandoeningen en dat er ieder uur in Nederland vijf mensen bij komen met dementie. Maar goed, dat spreekt natuurlijk niet echt aan.

Mooie voorbeelden
We trapten af met wellicht een bekend spotje. Het programma stond daarna vooral in het teken van het delen van ervaringen en mooie voorbeelden. Zo kwamen er casemanagers Dementie aan het woord, de provincie lichtte toe waarom zij dit thema een warm hart toedraagt en waarom dit onderdeel is van het programma Sociale Veerkracht. De wethouder van Goirle vertelde waarom zij hier actief mee bezig zijn.

Bekrachtiging samenwerking
Om te zorgen dat we er (samen) de komende jaren aandacht aan blijven besteden, ondertekenden de aanwezige wethouders het nieuwe, gezamenlijke logo. Om dit extra te bekrachtigen (en mee te bewaken) zetten zowel Alzheimerstichting Midden-Brabant als de Provincie ook hun handtekening.
Helaas waren niet alle wethouders er, dus heeft wethouder Overmans beloofd voor de resterende handtekeningen te zorgen.

Dementievrije regio1

Hou Vast
Voor veel mensen een van de meest indrukwekkende onderdelen van het programma was de korte documentaire van Evie Sparidaens (1992). Hou Vast vertelt het persoonlijke verhaal over het proces van de ziekte Alzheimer. In de film komen zowel haar oma, haar tante als mantelzorger en de behandelend arts aan bod. Prachtig en heel herkenbaar, met name voor betrokken vrijwilligers en professionals uit het veld.
Als vervolg op deze documentaire heeft ze ook een boekje ontwikkeld waarin met korte zinnen en woorden het verloop van het ziektebeeld in beeld wordt gebracht. Juist door de beperkte tekst heel krachtig. Dit boekje is aan de wethouders uitgereikt en werd na afloop door vele bezoekers ook gekocht.

Zelf aan de slag
Kortom een mooie bijeenkomst waar we samen hebben kunnen vieren dat we als eerste regio in Brabant (en bijna als eerste in het land) aan de slag zijn met het worden van dementievriendelijke gemeenschap!

De omvang van de groep dementerenden is dus groot. Het zou daarom mooi zijn als we allemaal getraind worden in het omgaan met dementie. Wil je daarin zelf al actie ondernemen, kijk dan op Samen Dementievriendelijk waar je een korte training kunt volgen van maar vijftien minuten.