200+ topambtenaren worden geprikkeld en gevoed over hun ambacht: Marcel Meijs, gemeentesecretaris Tilburg, en Anne-Marie Fokkens hebben zojuist het VGS-congres 2018 in Regio Hart van Brabant geopend.

Daarbij werd een geanimeerd krukgesprek gevoerd over het congresthema the essence of presence. Met het thema gaan de gemeentesecretarissen onderling in op de vraag hoe aanwezig (al dan niet op de voorgrond) een gemeentesecretaris moet zijn binnen zijn organisatie, in het dorp of de stad en zelfs in den lande.
Lees meer over het congres op de speciale webpagina’s: www.regio-hartvanbrabant.nl/vgs-congres.