Op woensdag 19 en donderdag 20 september is Regio Hart van Brabant trotse gastheer van het congres voor gemeentesecretarissen, het VGS-congres. Uit heel Nederland mogen we twee dagen gemeentesecretarissen en hun introducés verwelkomen om elkaar te inspireren en ervaringen te delen.

 

De gemeentesecretaris

Een gemeente is verantwoordelijk die diensten te leveren waar de samenleving behoefte aan heeft. De gemeentesecretaris vervult hierin een sleutelpositie middels drie rollen:

  • Dienstverlener. Hij is verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het beleid en stimuleert vernieuwingen. Hij onderhoudt nauw contact met de (lokale) gemeenschap en zorgt voor kwalitatief goede dienstverlening aan burgers.
  • Strategisch adviseur. Hij adviseert het college van B&W en de burgemeester en vertaalt politieke ambities in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Hij is de schakel tussen wat het bestuur wil en wat de ambtelijke organisatie kan.
  • Algemeen directeur. Hij leidt de gemeentelijke organisatie. Hij inspireert het management en zorgt er als goed werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren.

Het VGS-congres

Eens per jaar komt de beroepsvereniging van gemeentesecretarissen samen in een tweedaags congres, op een wisselende locatie. Ditmaal valt de eer Regio Hart van Brabant ten deel. Vanuit een centraal thema is er een stevig inhoudelijk programma opgezet met diverse werkvormen in een uitdagende setting, aanhakend op het profiel van onze regio. Dit met de bedoeling de gemeentesecretarissen te prikkelen en te voeden in hun ambacht.
Het thema luidt dit jaar the essence of presence en gaat in op de vraag hoe aanwezig (al dan niet op de voorgrond) een gemeentesecretaris moet zijn binnen zijn organisatie, in het dorp of de stad en zelfs in den lande.

Regio Hart van Brabant

Tijdens het VGS-congres doen de deelnemers verschillende locaties in onze regio aan. Zij starten in de Spoorzone waar vernieuwde aanwezigheid met karakterbehoud centraal staat. Zij doen daarnaast het Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek aan, De Efteling in Kaatsheuvel, de Gate2 Campus in Gilze en Rijen en de Leerfabriek KVL in Oisterwijk.

Meer weten over het congres? Kijk op de congreswebsite: www.regio-hartvanbrabant.nl/vgs-congres.