Op dinsdag 14 en donderdag 16 augustus hebben voor jeugdzorg in Regio Hart van Brabant verkenningssessies plaatsgevonden bij R-Newt. In diverse eerdere bijeenkomsten van de koers 'Samen met de Jeugd' is het afgelopen jaar de visie en ambitie scherp geformuleerd: het kind centraal te stellen in zijn denken, doen en handelen.

Het effect van die visie moet zichtbaar worden in de dagelijkse werkzaamheden van iedereen; dit vormde het uitgangspunt van de verkenningssessies.

Tijdens de verkenningssessies is samen met zorgaanbieders, ambtenaren, bestuurders, vertegenwoordigers, ouders en jongeren gekeken hoe de jeugdhulp effectiever en efficiënter kan worden ingericht. De transformatie betekent namelijk ook dat ander gedrag andere resultaten gaat opleveren. Aan de hand van vier thema's (toegang, geen kind uit huis plaatsen, voorkomen crisis + geen wachttijden/wachtlijsten, onderwijs en zorg trekken samen op) werd in groepjes gesproken over hetgeen al gebeurt en wat er beter kan. Vraagstukken die aan bod kwamen waren: hoe te investeren in vakmanschap door kennisverrijking van de toegang, hoe de samenwerking tussen aanbieders kan verbeteren bij lichte ambulante ondersteuning, hoe de kennisdeling tussen de toegang en de aanbieders kan verbeteren, en hoe het medisch en sociaal domein wijkgericht kunnen werken.

De opzet van de bijeenkomsten, waarbij iedereen vanuit zijn eigen discipline input gaf, werd gewaardeerd door de aanwezigen: “Het voelt alsof je vanuit je eigen ervaring een puzzelstukje meebrengt. Door met anderen te spreken, zie je ook hun puzzelstukjes en besef je dat je samen de puzzel moet maken.” “Deze bijeenkomst geeft energie. Niet alleen nu in de gesprekken, maar ook voor morgen.”

De uitkomsten worden gebundeld en meegenomen in het Transformatieplan dat bij het Rijk wordt ingediend. Ook vormen de uitkomsten de prioriteiten van de uitvoeringsagenda voor 2018/2019. De gevoerde gesprekken onderstreepten weer dat samenwerken en ontwikkelen de enige manier is om verder te komen met elkaar. In nog te plannen vervolgsessies zoeken we dan ook de verdieping in zowel inhoud als samenwerking.

We bedanken de aanwezigen nogmaals voor hun enthousiasme en input!