Ringbaan Zuid krijgt een fietstunnel ter hoogte van de Stappegoorweg in Tilburg.

De kruising van de Ringbaan Zuid met de Stappegoorweg scoort slecht qua verkeersveiligheid. Daarom is besloten om een fietstunnel onder de Ringbaan Zuid ter hoogte van de Stappegoorweg te realiseren. Op dit moment steken hier al 5800 (brom)fietsers per etmaal over; met de voorgenomen ontwikkelingen in het Stappegoorgebied neemt dit aantal fors toe. De fietstunnel:

  • verbetert de bereikbaarheid van het gebied voor het fietsverkeer;
  • komt de verkeersveiligheid van fietsers ten goede;
  • én bevordert de doorstroming van het autoverkeer op de Ringbaan Zuid.

Financiële dekking
Deze fietstunnel kost ongeveer 4 miljoen euro. Dat bedrag overstijgt de draagkracht van het beschikbare budget van het Regionaal uitvoeringsprogramma (RUP). De provincie Noord-Brabant en Regio Hart van Brabant staan positief tegenover dit project. Medio december komt er meer duidelijkheid over de beschikbare middelen.