De Hart van Brabantgemeenten maken werk van de aanleg van snelfietsroutes. Op de route tussen Tilburg en Waalwijk (F261) gaat na de zomervakantie de schop in de grond.

Dan wordt ook de bestuursovereenkomst getekend voor de snelfietsroute tussen Tilburg en Breda (F58). Zo'n overeenkomst is inmiddels ook ondertekend voor de snelfietsroute tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch (F59). Daarnaast is de verkenning van de snelfietsroute tussen Oosterhout en Tilburg gestart. De laatste route die verkend wordt, is de route tussen Eindhoven en Tilburg. Deze snelfietsroute komt - net als de route tussen Tilburg, Dongen en Oosterhout - voor een groot deel langs het Wilhelminakanaal, waardoor de samenwerking met en medewerking van Rijkswaterstaat belangrijk wordt. De betrokken partijen spreken de intentie uit om in 2019 een bestuursovereenkomst af te sluiten.