De kernboodschap Basisnet spoor is hernieuwd. Deze boodschap bevat de uitgangspunten voor de externe veiligheid langs het spoor.

 Vrijwel alle spoorgemeenten hebben te maken met de risico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit is zeker het geval bij de gemeenten langs de Brabantroute. Deze - met goederenvervoer - zwaarbelaste route loopt dwars door de stedelijke agglomeraties van Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. De route verbindt de havens van Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen met het Duitse achterland en Middellandse zeehavens.

Toenemende spanning

Met name het goederenvervoer met gevaarlijke stoffen leidt tot een toenemende spanning tussen stedelijke verdichting, veiligheid en transport. Er is in 2009, in het kader van de toenmalige Taskforce Brabantroute, een kernboodschap geformuleerd die bestuurlijk is vastgesteld. Die kernboodschap was aan vernieuwing toe, onder meer door de ontwikkelingen rond het Basisnet spoor, zoals de komende herziening van de risicoplafonds.

Kernpunten
De kernpunten uit de hernieuwde kernboodschap zijn:

  • de inzet van nieuwe technieken;
  • bestaande bestuurlijke afspraken moeten worden gerespecteerd;
  • de Betuweroute moet optimaal worden gebruikt om de Brabantroute te ontlasten;
  • we maken werk van continue verbetering in het eigen domein;
  • het langetermijnstreefbeeld is de Goederenruit Zuid-Nederland.