Theo Weterings, voorzitter van Regio Hart van Brabant, ontving 28 juni tijdens de Hart van Brabantdag de gebiedsagenda van de Loonse en Drunense Duinen (LDD) plus Schil.

Deze gebiedsagenda telt vier thema’s:

  • kwaliteit natuur en landschap in de schil om de LDD;
  • verbeteren bereikbaarheid en verdelen recreatieve druk in het gebied;
  • volhoudbare landbouw in de schil en herstel landschap;
  • plek en invulling van duurzame energie en klimaatadaptie.

Uitvoeringstraject

Gerard Bruijniks (foto midden), wethouder van de gemeente Loon op Zand, is de bestuurlijk opdrachtgever van deze gebiedsagenda. Hij presenteerde de agenda samen met projectleider Oscar van Limburg (gemeente Heusden) en Twan Dirks (ZLTO) om de agenda vervolgens aan Weterings aan te bieden. De komende tijd gaat de regio aan de slag met het inrichten van het uitvoeringstraject.