Om kinderen en gezinnen zo snel mogelijk de hulp te geven die ze nodig hebben, gaan vanaf 1 januari 2019 131 jeugdhulpaanbieders en de negen gemeenten in Regio Hart van Brabant resultaatgestuurd samenwerken. Op verschillende data in juni tekenden zij hiervoor contracten.

Resultaatgestuurd werken is geen doel op zich, maar een middel om jeugdhulpaanbieders de ruimte te geven om te doen wat nodig is. ‘Standaard’ producten met vaste tarieven en vaak een vast aantal behandelingen zijn niet langer de norm; alles draait om het uiteindelijke resultaat voor het kind of gezin. Bij het behalen van dat resultaat hebben kinderen en gezinnen zoveel mogelijk de regie in handen: zij bespreken samen met de gemeente wat er aan de hand is, welke positieve of minder positieve invloed de omgeving op de situatie heeft en wanneer ze een stap(je) vooruit zijn geholpen. Jeugdhulpaanbieders schatten op basis van die informatie in met welke activiteiten of behandelingen zij het beoogde resultaat het beste kunnen bereiken.

Focus op resultaten in plaats van ureninzet
Deze manier van werken is in 2017 al ingevoerd voor het helpen van kinderen en gezinnen met minder complexe problemen; vanaf 2019 geldt de werkwijze voor nagenoeg alle jeugdhulp. Gemeenten maken niet langer afspraken over de inzet van uren en producten, maar over het aanwijsbaar verder helpen van een kind of gezin. Het voordeel daarvan voor kinderen en gezinnen is dat zij vast kunnen stellen dat de situatie beter wordt – of in sommige gevallen in ieder geval niet slechter. Ook voor jeugdhulpaanbieders is het prettig om te constateren dat zij het resultaat behaald hebben.

Regio Hart van Brabant wil met de resultaatgestuurde werkwijze jeugdhulpaanbieders de vrijheid geven om maatwerk te leveren, samen te werken met andere jeugdhulpaanbieders en nieuwe vormen van zorg te ontwikkelen.