Word jij de nieuwe griffier die de Dongense gemeenteraad mee de toekomst in neemt? Je vormt de schakel tussen de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie, het college van B&W en de inwoners van Dongen. In ons samenwerkingsveband Regio Hart van Brabant vervul je een sleutelrol. Kijk snel voor meer informatie op de website van de gemeente Dongen.