De regionale Taskforce kindermishandeling ziet veel kansen en raakvlakken in het landelijke actieprogramma, dat recentelijk gepresenteerd werd door minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming), samen met Annemarie Penn-te Strake (namens de VNG).

Het actieprogramma, getiteld Geweld Hoort Nergens Thuis, bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Het Rijk stelt daar de komende jaren tientallen miljoenen voor beschikbaar.

Actielijnen
Het programma is opgebouwd langs drie actielijnen:
1. eerder en beter in beeld;
2. stoppen en duurzaam oplossen;
3. specifieke groepen.

Toelichting op de drie lijnen is te vinden op de website van de Taskforce kindermishandeling >