De regio keurde het werkprogramma verkeer en vervoer 2018 begin maart goed.

Het gaat om een flinke opsomming van lopende en nieuwe GGA-projecten en de diverse overleggen/projectgroepen/werkgroepen waaraan ambtenaren deelnemen. GGA staat voor Gebiedsgerichte Aanpak. De projecten zijn onderverdeeld in de categorieën Monitoring/Beter Benutten, Openbaar Vervoer, Fiets, Integrale aanpakken, Verkeersveiligheid, Multimodale aanpak, Communicatie, en Organisatorisch/financieel/strategie. Het bijbehorende RAVV (Regionaal Activiteitenfonds Verkeer en Vervoer) 2018 maakt alle voorgenomen activiteiten financieel mogelijk.