Er komt budget beschikbaar om de Hilvarenbeekse aanpak van vrijkomende agrarische bebouwingen (VAB's) regionaal op te pakken.

De regio besloot medio 2017 om bij de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwingen (VAB's) verder te bouwen op de ‘Hilvarenbeekse’ manier. Dat gebeurt daar één op één via keukentafelgesprekken met de eigenaren. Tijdens die gesprekken bekijken ze waar de problemen zijn en wat de behoeften zijn. De uitkomsten leiden tot beleid dat meer ruimte biedt voor VAB-eigenaren, in balans met belangen van andere bewoners en gebruikers van het buitengebied.

Menukaart

Eén van ontwikkelde producten is de zogenaamde ‘menukaart’ met verschillende keuzes voor de VAB-eigenaren. De regionale aanpak bestaat onder meer uit:

  • het optuigen van een ‘detacheringsbank’ van regionale collega’s (in te zetten bij de keukentafelgesprekken);
  • een structurele casusbehandeling met de provincie Noord-Brabant;
  • een regionale instrumentenkoffer voor de VAB-problematiek.

Meer informatie op de gemeentesite >