De eerstvolgende ontwikkeldag ruimte en mobiliteit is op woensdag 20 juni 2018. Dan staat onder meer de nieuwe mobiliteitsaanpak Hart van Brabant op de agenda.

Op verzoek van gedeputeerden Van der Maat en Van Merrienboer is op 21 december 2017 gestart met de bestuurlijke ontwikkeldagen ruimte en mobiliteit in de vier Brabantse regio's. Doel is om te experimenteren met een nieuwe vorm van bestuurlijke samenwerking tussen regio en provincie. Ambitie daarbij is om de strategische opgaven binnen de portefeuilles ruimte en mobiliteit beter op elkaar te laten aansluiten, en van daaruit toe te werken naar regionale agenda's ter versterking van de regionale ruimtelijk-economische structuur.

Agenda ontwikkeldag 20 juni

  • de provinciale Omgevingsvisie;
  • nieuwe mobiliteitsaanpak Hart van Brabant;
  • vernieuwing openbaar vervoer;
  • de problematiek landbouwverkeer en leefbaarheid kleine kernen (Hilvarenbeek).