Het project SMILE, dat energieneutrale wijken wil realiseren, wordt uitgerold over tien wijken in de regio.

SMILE staat voor Sociaal Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale woningvoorraad. We genereerden medio 2017 een stevige Europese subsidie voor het project SMILE (cofinanciering van 50% op een projectbegroting van 2,2 miljoen). 'We' zijn de partners gemeente Tilburg, Tilburg University en een drietal ondernemers in de energiesector: Hilstroom B.V., Bureau ’77 B.V. en De Twee Snoeken B.V.

Energieneutraal

Het doel van SMILE is het realiseren van plannen voor een energieneutrale wijk: in de praktijk leren en aantonen dat ‘energieneutraal’ in een bestaande wijk haalbaar en betaalbaar is. Dit project beoogt de uitrol van energie-innovaties in de gebouwde omgeving in onze regio. We gebruiken hiertoe tien Social Labs, die fungeren als fysieke leer-, kennis- en experimenteerruimten. In tien wijken in de regio proberen we verschillende aanpakken uit om woningen te verduurzamen en van het gas af te halen. Het project loopt tot medio 2020.