De gemeente Tilburg en diverse organisaties hebben interesse getoond in het theehuismoment zoals ze dat in Drunen organiseren.

Denk je aan de Turkse cultuur, dan denk je onder meer aan groepjes mensen die samenkomen om uit van die mooie glaasjes thee te drinken. Denk je aan de Turkse gemeenschap in Nederland in relatie tot dementie? Dan denk je écht niet aan van die gezellige theemomentjes. In Drunen wel.

Niet besmettelijk

De gemeente Heusden houdt circa viermaal per jaar theehuismomenten voor de Turkse gemeenschap in de moskee in Drunen. Daar komen de Turkse Nederlanders bij elkaar om thee te drinken en zich te laten informeren over dementie. Dat het een ziekte is, méér dan zomaar vergeetachtigheid. Een ziekte die niet besmettelijk is. Wat de vormen, symptomen en risicofactoren zijn. Hoe je ermee om moet gaan, wat mantelzorgers kunnen doen. En zo meer. De ene keer is een huisarts de gastspeker, dan weer een wethouder, dan weer zorgconsulenten.

Doortrekken

De Brabantse proeftuin dementie is medeorganisator van de theehuismomenten vanuit de community of practice 'bouwen aan vertrouwen'. De gemeente gaat nu samen met de proeftuin, Thebe, Schakelring, het ROC, Alzheimer Nederland afdeling Midden-Brabant en het Netwerk Ouderen Migranten Brabant, in gesprek om deze succesvolle aanpak door te trekken van Heusden naar Tilburg. Volgens een vergelijkbare aanpak, wellicht met een andere invulling. Lees meer >