Regio Hart van Brabant investeert fors in het Brabantbrede themajaar We Are Food 2018. De regionale programmering komt nu echt op gang.

Noord-Brabant is in 2018 European Region of Gastronomy. Deze titel is vertaald in het themajaar We Are Food. De provincie heeft de vier Brabantse regio’s gevraagd financieel en inhoudelijk mee te doen. Het algemeen bestuur van onze regio heeft vorig jaar besloten hiervoor een bijdrage beschikbaar te stellen: € 100.000 uit de regionale begroting (met focus op ondernemers) en € 100.000 van de gemeente Tilburg (met focus op gezondheid).

Twee programmalijnen

We Are Food telt twee programmalijnen:

  • het innovatieprogramma: dit programma bundelt initiatieven en experts die een bijdrage kunnen leveren aan invulling van de voedselagenda van de toekomst;
  • het publieksprogramma: met de campagne Brabant Celebrates Food wil de provincie zich nationaal en internationaal als gastvrije en gastronomische regio op de kaart zetten.

Optimaal gebruikmaken van kansen

De regionale programmering (denk aan evenementen, arrangementen en routes) begint op gang te komen. De inzet vanuit de regio is erop gericht om ideeën en initiatieven van ondernemers te ondersteunen, zodat die optimaal kunnen gebruikmaken van de kansen die het themajaar biedt.