Regio Hart van Brabant heeft regionale afspraken gemaakt om een vitale kantorenmarkt te bereiken en transparantie te bieden over de markt.

De wethouders economie, recreatie & toerisme in de regio signaleren dat op sommige locaties sprake is van een uitdaging om te voorzien in de kwalitatieve vraag. Daarnaast constateerden zij dat het gebrek aan kwalitatief aanbod op de ene locatie kan samengaan met leegstand op andere locaties. Zij kwamen met elkaar tot de volgende afspraken:

  • het terugdringen van het regionale overaanbod;
  • het faciliteren van nieuwe ontwikkelingen op basis van vraaggericht ontwikkelen;
  • het beperken van vestigingsmogelijkheden tot kansrijke locaties;
  • het monitoren van ontwikkeling van de regionale kantorenmarkt;
  • het evalueren na twee jaar.