Hoe zorgen we ervoor dat werkzoekenden zo snel mogelijk passend werk vinden? En hoe zorg je er andersom voor dat werkgevers de juiste kandidaten voor hun vacatures binnenhalen? Deze vragen, plus de antwoorden, staan centraal bij de regionale aanpak arbeidsparticipatie. De regio start nu met die aanpak.

De arbeidsmarktregio Midden-Brabant wil de kans op matches op de arbeidsmarkt vergroten. Daarom werkt zij vanaf nu met een regionaal werkgeversteam. Dit betekent dat het UWV en de gemeenten niet meer per gemeente maar in de hele regio kijken naar de juiste match tussen vraag en aanbod.

Eenduidige aanpak

De elf gemeenten in arbeidsmarktregio Midden-Brabant en het UWV voeren de dienstverlening voor werkgevers vanaf nu samen uit. Ze pakken de vraag van werkgevers samen op en verbinden die aan de mogelijkheden van kandidaten uit de uitkeringsbestanden van de hele regio. Deze eenduidige aanpak maakt het werkgevers makkelijker om zaken te doen met gemeenten en het UWV. Voor werkzoekenden vergroot de samenwerking de kans op een goede bemiddeling naar werk.

Grote vijver

Een belangrijke stap, vindt Margo Mulder, wethouder in de gemeente Heusden en voorzitter van het poho arbeidsparticipatie: "De arbeidsmarkt houdt natuurlijk niet op bij de gemeentegrenzen. Daarom is het mooi dat we werkgevers en werkzoekenden in de hele regio bedienen en niet per gemeente. Met deze aanpak wordt de vijver om uit te vissen een flink stuk groter. En dat is goed nieuws voor werkzoekenden én werkgevers."

Eén loket

"Samenwerking in de regio met gemeenten en het UWV is van groot belang," stelt Erik de Ridder. Hij is wethouder Economie en Arbeidsmarkt in Tilburg. "De inwoners van onze regio die werk zoeken en onze hulp nodig hebben, worden nu nog beter geholpen. Eén loket als toegang tot het werk in de gehele regio. Een forse stap vooruit!"

Regio legt de bal klaar

Ook komt er met de onlangs opgestelde Actiegerichte Samenwerkingsagenda nog meer samenhang, eenduidigheid en focus in de samenwerking. Hiermee zorgen de huidige besturen voor een warme overdracht richting nieuwe bestuurders en leggen ze als regio de spreekwoordelijke bal klaar. Wethouder Bernd Roks van de gemeente Hilvarenbeek: "Willen we een krachtregio worden voor onze inwoners, dan moeten we bestuurlijk lef tonen. De ambitie en het vertrouwen is er!"