De 9 Hart van Brabant-gemeenten en 3 waterschappen hebben 1 maart het 'Natuurbod Regio Hart van Brabant' aangeboden aan gedeputeerde Johan van den Hout van de provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

Daarmee geven ze aan om in regioverband actief aan de slag te gaan met de aanleg van 100 hectare nieuwe natuur en 20 kilometer ecologische verbindingszones. Dat maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant, een netwerk van bestaande en nieuwe natuur-gebieden.

Gezamenlijk doelen realiseren

In het natuurbod stellen de regiogemeenten en waterschappen voor om gezamenlijk de doelen te realiseren met provincie, het Groen Ontwikkelfonds, terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en diverse andere partijen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar 3 gebieden: de omgeving van de A58, de omgeving van de N261/N269 en de omgeving van de Loonse en Drunense Duinen.

Smaakt naar meer

"Het is een goede eerste stap voor de natuur in onze regio", aldus de enthousiaste Tilburgse wethouder Mario Jacobs (groen, natuur, landschap en water): "Samen met onze regiopartners zetten we de schouders er de komende periode onder en dit smaakt wat mij betreft naar meer."

Behoud van kwaliteit

Hart van Brabant beschikt over een grote verscheidenheid aan natuur- en landschapstypen. Die zijn van groot belang voor de leefbaarheid en aantrekkingskracht van de regio. Tegelijk ligt er een grote druk op de natuur door stedelijke ontwikkelingen. Om de natuurlijke kwaliteiten te behouden, moeten ook gemeenten en waterschappen hierin investeren. In 2018 gaat Regio Hart van Brabant hieraan een vervolg geven door een plan van aanpak te maken voor de uitvoering van dit natuurbod.
Bekijk hier het natuuraanbod Regio Hart van Brabant >