Deze waarschuwing over het gemeenteonderzoek woonwensen is niet meer urgent: alleen via het internet of schriftelijk en niet via een huisbezoek!

Eind februari is in opdracht van Regio Hart van Brabant een bewonersonderzoek naar woonwensen gestart. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau SpringCo. Inmiddels maakten inwoners van de gemeente Dongen melding van een verzoek tot huisbezoek door Bureau SpringCo. Dit verzoek komt echter niet van de medewerkers van Bureau SpringCo. Het onderzoek wordt alleen via internet (online) of schriftelijk afgenomen. Dringend advies: ga dus niet in op een verzoek van derden tot het inplannen van een huisbezoek.

Onderzoek naar woonwensen in de regio

Bureau SpringCo voert momenteel in opdracht van Regio Hart van Brabant een woonwensenonderzoek uit in de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Dongen, Gilze en Rijen, Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand en Heusden. In deze regio zijn ruim 55.000 huishouden aangeschreven via de post, die willekeurig uit de adresbestanden van de gemeenten zijn geselecteerd. Bewoners zijn uitgenodigd een vragenlijst in te vullen via internet waarin vragen worden gesteld over de huidige woonsituatie, hoe het wonen in de gemeente wordt ervaren, eventuele verhuisplannen en wat de woonwensen zijn. De gemeenten gebruiken de resultaten uit het onderzoek bijvoorbeeld gebruikt bij het opstellen van een Woonvisie, het maken van nieuwe woningbouwafspraken en het beoordelen van toekomstige woningbouwprojecten.

Ga niet in op een verzoek tot huisbezoek

Het dringende advies is om niet in te gaan op een verzoek tot huisbezoek en direct melding te maken bij uw gemeente.