Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in het Amphia-Ziekenhuis in Breda is sinds vrijdag 26 januari 2018 officieel geopend. Deze CSG helpt slachtoffers van seksueel geweld in de regio's Midden- en West-Brabant.

De officiële opening was in het Kenniscentrum op de locatie Molengracht. Amphia bestuurder Olof Suttorp opende de middag, waarna wethouders Patrick van Lunteren (Breda) en Hans Kokke (Tilburg) het woord overnamen. Iva Bicanic, landelijk projectleider CSG, lichtte de noodzaak van de Centra Seksueel Geweld toe. Ook Eva Kwakman, landelijk officier Zeden Openbaar Ministerie en Huub Nijs, forensisch arts NFI vertelden bevlogen over hun rol en bijdrage aan het CSG.

Hoe gaat het CSG te werk?

De meeste slachtoffers van seksueel geweld vragen niet om hulp. Schuld, schaamte en angst maken dat ze er niet over praten. De slachtoffers die wel hulp vragen, belden meestal óf met de politie óf met huisarts. Inmiddels is er steeds meer bekendheid vanuit de landelijke media over het bestaan van het CSG en het bijbehorend landelijke telefoonnummer 0800-0188.

Als een slachtoffer naar het landelijke nummer belt, wordt enkel gevraagd naar naam, telefoonnummer en verblijfplaats. Het slachtoffer wordt vervolgens direct in contact gebracht met een casemanager van het regionale CSG. Die stelt een aantal vragen om goed zicht te krijgen op de aard en de ernst van de situatie. Bij acute zaken (incident ≤ 7 dagen terug) wordt het slachtoffer in de regio Midden- en West-Brabant naar Amphia Langendijk verwezen. Hier is het Meldpost verwezen patiënten, waar het slachtoffer wordt opgevangen en begeleid door een speciaal daarvoor getrainde verpleegkundige. Op de meldpost vindt een informatief gesprek met de politie plaats, als het slachtoffer dat wenst. Ook kan een arts forensisch medisch onderzoek en/of medische zorg inzetten. Verlenen van psychologische en sociale (na)zorg behoort ook tot de taken van het CSG.