Het actieprogramma Taskforce Kindermishandeling 'In de doe stand!' is afgelopen 17 januari gelanceerd.

In aanwezigheid van het programmateam gaven de leden van de Taskforce - bestuurders op het gebied van onder meer onderwijs, sport, overheid en politie - commitment aan het actieprogramma 2018-2019 en de bijbehorende thema's. In het actieprogramma staat per thema wat de Taskforce belangrijk vindt en welke projecten worden gestart en/of al lopen. Daarnaast is er aandacht voor de verbinding tussen projecten binnen én buiten de thema's. Tevens is de activiteitenkalender gepresenteerd: een overzicht van (een deel van de) al bestaande activiteiten in de regio Hart van Brabant.

Lees meer over dit actieprogramma >