Regio Hart van Brabant heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant in het kort geding over de hoogte van enkele tarieven voor hoogspecialistische jeugdhulp. Momenteel vindt de behandeling plaats bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

“Omdat de zaak onder de rechter is, kunnen we er geen inhoudelijke mededelingen over doen”, zegt aanbestedingsjurist Jos Besselink.

Principe-uitspraak

We zijn in hoger beroep gegaan omdat we op twee onderdelen een oordeel van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch wilenl. Het eerste onderdeel betreft de bijzondere positie die de rechter toedicht aan GGz Breburg als aanbieder van jeugdhulp, waarmee de regio rekening zou moeten houden. GGz Breburg spande het kort geding aan. Het tweede onderdeel gaat over de manier waarop tarieven worden vastgesteld. De regio is van mening dat alle jeugdhulpaanbieders in de regio uniek zijn en heeft met de tarieven beoogd recht te doen aan alle jeugdhulpaanbieders.

Heraanbesteding succesvol afgerond

De uitspraak van de rechter had tot gevolg dat de aanbesteding van hoogspecialistische jeugdhulp voor 2018 opnieuw moest plaatsvinden. De nieuwe aanbesteding is eind december 2017 met een positief resultaat afgerond. Alle geschikte partijen zijn gecontracteerd en de hoogspecialistische jeugdhulp voor 2018 is hiermee gegarandeerd.