Hoe wilt u wonen? Geef uw mening! Want de negen gemeenten van Regio Hart van Brabant willen graag de woningmarkt zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de wensen van onze inwoners.

Om te weten wat deze wensen zijn, is bureau SpringCo uit Rotterdam gevraagd om dit in onze regio te onderzoeken. Uit het adressenbestand van de gemeente zijn willekeurig een aantal adressen geselecteerd om aan dit onderzoek deel te nemen. Met deze antwoorden kunnen de gemeenten bepalen of hun beleid op het gebied van wonen moet worden aangepast. Binnenkort ontvangen deze huishoudens een brief met de uitnodiging om deel te nemen aan het online onderzoek. Uiteraard worden de antwoorden strikt vertrouwelijk behandeld. De uitkomsten ervan worden in de zomer van 2018 gepubliceerd op deze én de negen gemeentelijke websites.