De acht gemeenten uit de regio Hart van Brabant voeren in 2018 21 infrastructurele projecten en 9 mensgerichte maatregelpakketten en -projecten uit. Ze krijgen daarvoor € 2.320.110 subsidie van de provincie Noord-Brabant.

Dat geld gaat vooral naar verbetering van fietspaden, capaciteitsuitbreidingen op de ringbanen in Tilburg en gedragsprojecten die veilige verkeersdeelname van scholieren, fietsers en autobestuurders bevorderen.

Dat is de uitkomst van het bestuurlijk overleg op woensdag 22 november tussen de wethouders verkeer en vervoer en de gedeputeerde mobiliteit van de provincie, Christophe van der Maat. Zij gaven unaniem groen licht voor het regionaal uitvoeringsprogamma (RUP) 2018. Dit uitvoeringsprogramma is één van resultaten van de verkeer & vervoersamenwerking van de gemeenten in de regio Hart van Brabant. Doel van de samenwerking is bijdragen aan een bereikbare, verkeersveilige en leefbare regio.

Infrastructurele projecten 2018

De acht gemeenten betalen het grootste gedeelte van de kosten van de ingediende projecten zelf. Voor de infraprojecten ontvangen zij € 1.850.203 subsidie. De gemeenten kunnen nu starten met de uitvoering van de volgende infraprojecten:

Dongen: reconstructie Vaartweg en kwaliteitsverbetering fietspad Klein Dongenseweg.
Goirle: aanleg fietsvoorzieningen Dorpstraat.
Gilze en Rijen: aanleg fietsvoorzieningen Alphenseweg Gilze en Rijen.
Hilvarenbeek: aanleg plateaus Paardenstraat, Valentinastraat, Jupiterstraat en Spoetnikstraat, kwaliteitsverbetering fietspaden buitengebied en verbeteren fietsparkeervoorzieningen centrum Hilvarenbeek.
Loon op Zand: aanleg fietsvoorzieningen Kegelaar Zijstraat en aanleg fietsstraat Kloosterstraat.
Oisterwijk: aanleg fietsvoorzieningen Moergestelseweg.
Tilburg: capaciteitsuitbreidingen ringbaan West-Professor Cobbenhagenlaan, ringbaan Oost-Gerard van Swietenstraat en Burgemeester van Voorstweg, verbeteren verkeersveiligheid Enschotsebaan, aanleg fietsvoorzieningen Gasthuising-Wilhelminapark, aanleg fietstraat Hoolstraat, aanleg fietstraat en bushalte Jan Heijnstraat, aanleg fietsstraat Petrus Canisiusstraat, aanleg fietsvoorzieningen Ringbaan Noord en aanpassingen bushaltes naar aanleiding dienstregeling 2017.
Waalwijk: herinrichting 30 km/uur Besoyensestraat en Van Berckenrodelaan, herinrichting Beukenlaan-Eikenlaan.

NUL verkeersdoden

Naast de subsidiëring van infraprojecten ontvangt de regio ook bijna € 470.000 subsidie voor gedragsmaatregelen. Denk aan de verkeerseducatieprojecten Brabants VerkeersveiligheidsLabel (voor het basisonderwijs), TotallyTraffic (voor het voortgezet onderwijs) en de ondersteuning van de projecten van de lokale afdelingen Veilig Verkeer. In 2018 is er op het gebied van verkeersveiligheid vanuit de Brabantbrede campagne NUL verkeersdoden extra aandacht voor snelheid, naast blijvende aandacht voor afleiding in het verkeer.