De regio gaat verder met de ontwikkeling van een Green Deal Gezondheidszorg.

Uitgangspunt van de Green Deal is dat intramurale zorginstellingen in de Regio Hart van Brabant aan de slag gaan met de milieuthermometer zorg en binnen 3 jaar toewerken naar een kwalificatie brons. De planning is dat 12 zorginstellingen, de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, de BOM, Milieuplatform Zorgsector, Stichting MOED en de 9 regiogemeenten de Green Deal nog dit jaar ondertekenen. Doordat deze partijen samen gaan optrekken, maakt de gezondheidszorg een grote slag op het gebied van duurzaamheid