Er is een nieuwe Koers Regionale Jeugd(hulp). Daarbij staat de leefwereld van het kind centraal.

"Dat er écht naar mij geluisterd wordt. Zonder te oordelen. Er wordt niet alleen gekeken naar mijn problemen, maar er wordt juist gekeken naar mijn dromen en talenten. Ik voel me serieus genomen."
"Met een professional over jezelf praten kan best zwaar, spannend of verdrietig zijn. Het helpt om het gesprek te voeren op de lievelingsplek van een kind, bijvoorbeeld een speeltuin."
"Dat ik als professional de ruimte krijg om te doen wat nodig is. Protocollen en regels zijn hierin geen belemmering. Het kind, de ouders en de omgeving zijn voor mij gelijkwaardige partners. Ik probeer zoveel mogelijk de taal van het kind te spreken."

Deze citaten zijn afkomstig van jongeren en zorgprofessionals die hebben meegedacht met de nieuwe Koers 'Samen met de Jeugd Hart van Brabant'.

Beweging

Deze nieuwe Koers Jeugd(hulp) is geen omvangrijk beleidsstuk, maar bouwt voort op de fundamenten die al zijn gelegd. Het markeert het punt waarop we het ook écht anders gaan doen. Dit is de beweging die we de komende jaren met elkaar willen maken. Een beweging waarin de leefwereld en niet de systeemwereld ons handelen bepaalt. Mede om die reden hebben we onze slogan 'Samen voor de Jeugd' aangepast naar 'Samen met de Jeugd'. Om te illustreren dat we ook echt het kind centraal willen stellen. Bij alles wat we doen stellen we onszelf de vraag: 'Wordt het kind hier gelukkiger van?'

Besluitvorming

Op 7 september heeft de Bestuurscommissie Jeugd een voorstel gedaan aan het algemeen bestuur. Eind september legt het algemeen bestuur het koersdocument voor aan de gemeenteraden van de negen gemeenten. Dan volgt besluitvorming van de negen regiogemeenten in het laatste kwartaal van 2017 en vervolgens zal het algemeen bestuur het besluit bekrachtigen.