De regionale samenwerkingspartners spraken op maandag 28 augustus met elkaar over de opgave huisvesting bijzondere doelgroepen.

Tijdens de bijeenkomst deelde Regio Hart van Brabant de resultaten van het onderzoek 'Huisvesting bijzondere doelgroepen' met haar samenwerkingspartners; woningcorporaties, zorginstellingen en maatschappelijk partners. Projectwethouder Bea van Beers trapte de bijeenkomst af, waarna onderzoeksbureau Companen inging op een aantal constateringen en conclusies per doelgroep.

Goede huisvesting voorwaarde
Zo bleek onder meer dat de voortzetting van de regionale samenwerking voor de huisvesting van arbeidsmigranten wenselijk is. De woonbehoefte neemt toe, evenals het economisch belang van arbeidsmigranten voor de groei en welvaart van de regio. Goede huisvesting is een voorwaarde. Er ligt ook een flinke opgave voor de huisvesting van de nieuwe generatie ouderen. De vraag naar voor hen geschikte, extramurale woonruimte stijgt. Daarnaast is aandacht gevraagd voor geschikte woonruimte voor en begeleiding bij de uitstroom jeugdopvang. 

Oproep
Na de presentatie volgde een oproep van de Vereniging Huisvesting Arbeidsmigranten om van een bestuurlijke opgave te komen tot een regionale investeringsstrategie. De avond eindigde met een presentatie van en toelichting op bevolkings- en woningbouwprognoses door de provincie Noord-Brabant. 

Het rapport Huisvesting bijzondere doelgroepen wordt openbaar na behandeling op de Hart van Brabantdag op donderdag 21 september a.s.

PDF's voor meer informatie
> presentatie Companen poho Hart van Brabantdag
> presentatie Niek Bargeman progonos 2017 Hart van Brabant
> presentatie VHA regionale investeringsstrategie