Het pilotproject leenfietssysteem regio Hart van Brabant start in april. Dat hoorde de deelnemers aan het poho economische zaken en toerisme.

De pilot duurt het hele fietsseizoen, dus tot en met oktober 2017. Doel: het realiseren van een leenfietssysteem voor de bezoekers van Midden-Brabant. Dit omdat de regio dé leisureregio voor de short break markt van Noordwest-Europa wil zijn. We willen bezoekers de mogelijkheid bieden om de regio en de voorzieningen in de regio te verkennen per (elektrische) fiets. Daarnaast wil de regio aantrekkelijk en duurzaam vervoer stimuleren en verkeersdrukke gebieden/wegen ontlasten.

Verzamelen en monitoren
Tijdens de pilot verzamelen we gegevens over onder meer gebruik, routes, type fietsen, herkomst bezoekers, manier van reserveren (website), tevredenheid en wensen van gebruikers (zowel verblijfs- als daggasten), leveranciers en leisure-ondernemers. De monitoring van de pilot wordt mogelijk uitgevoerd door de 'Leerstoel Fietsen' (een overeenkomst met de NHTV) van de provincie Noord-Brabant. We evalueren de pilot eind 2017. Aan de hand van de ervaringen en leerpunten kunnen we het systeem verder innoveren. Dan besluiten de gezamenlijke partijen of en hoe het leenfietssysteem verder over de regio wordt uitgerold.