Een ontwikkelfonds om leisure-ondernemers te helpen bij het ontwikkelen en bijstellen van plannen. Dat plan was er in 2012 al bij het opstellen van het ambitiedocument ‘Dreamport Brabant 2025’. Inmiddels is dit idee Brabantbreed omarmd en heeft het geleid tot het instellen van een Leisure Ontwikkel Fonds.

In dit fonds werkt Midpoint Brabant samen met De Efteling, De Beekse Bergen (Libéma) en de provincie Noord-Brabant. Doel is om via leningen innovaties te stimuleren die de bezoekersaantallen en bestedingen in recreatie en toerisme in Brabant vergroten. Het House of Leisure heeft daarbij een actieve scoutingrol. De andere Brabantse regio’s ontvangen dit initiatief met enthousiasme: Metropool Regio Eindhoven, Agrifood Capital én regio West-Brabant zijn voornemens te participeren in het fonds.
 
De Brabantse belevingseconomie
De officiële start is gepland op 1 mei 2017. Het leisurecongres komende 12 april aanstaande luidt dat feestelijk in. Van 10.00 tot 13.00 uur gaan we in theater In ’t Klavier in Kaatsheuvel samen met ondernemers inspirerend aan de slag met de Brabantse belevingseconomie.