Dit voorjaar start de 24-uurs crisiszorg voor jeugdigen en volwassenen in Midden-Brabant.

Die zorg is er voor 3 groepen: mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, die een beroep kunnen doen op zorg voor licht verstandelijk beperkten en die een psychische stoornis hebben en geen zorg krijgen.

24-Uurs bereikbaarheid
Het bureau voor maatschappelijke vraagstukken Andersson Elffers Felix kreeg augustus vorig jaar de opdracht om 24-uurs bereikbaarheid in de crisiszorg te realiseren voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar. Professionals, zoals politie, huisartsen en hulpverleners die te maken krijgen met een crisissituatie, kunnen de crisiszorg bellen.

1 Loket
Dit crisisteam is in staat om bij een crisisvraag een integraal en afgestemd hulpverleningsaanbod te bieden: 24-uurs ambulante crisishulp én verblijf. Hiermee komt er 1 loket voor professionals en 1 meldkamer voor spoedzorg en crisisinterventies. Dit maakt een snelle inzet van ambulante spoedhulp mogelijk, waardoor zoveel mogelijk mensen in de thuissituatie worden geholpen.