De raadsleden van de Hart van Brabantgemeenten komen in het voorjaar en het najaar samen. Tijdens deze Hart van Brabant radendagen krijgen zij informatie over de begroting, de uitvoeringsagenda en andere lopende zaken. De komende Hart van Brabant radendag is op woensdag 12 april van 19.30 tot 22 uur.

Het hoofdonderwerp is de Jeugdwerkeloosheidsvrije zone. Ook komt de democratische legitimatie aan bod (terugkoppeling rapport en aanbevelingen. En krijgen de raadsleden een doorkijkje in de begroting van 2018. Locatie is het Crow Business Center aan de Ericssonstraat 2 in Gilze.