“Onze regio heeft in 2020 groei gerealiseerd in economie, leefomgeving en maatschappij, in balans met elkaar."

"Daardoor ontstaat een weerbare samenleving met een excellent vestigings- en verblijfsklimaat voor bedrijven, bezoekers, burgers en studenten. Met digitalisering als hefboom, Social Innovation als onderscheidende werkwijze en de proeftuin als voorkeursvorm voor projecten, realiseren we deze groei sneller en meer dan elders.”

Met dat statement start de Strategische Meerjarenagenda (SMA) 2016-2020. Om deze ambities te realiseren, werken bedrijven, overheden, kennisinstellingen, burgers en maatschappelijke partners samen om complexe opgaven en innovatieve ideeën te vertalen naar concrete projecten en businessmodellen.

Leidraad voor gezamenlijke inspanningen

De SMA, die het algemeen bestuur onlangs definitief vaststelde, is nu als document voor iedereen beschikbaar. De SMA vormt de leidraad voor onze gezamenlijke inspanningen in Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant, nu en in de komende jaren. Tijdens de Hart van Brabantdag riep voorzitter Peter Noordanus op om vaart te zetten achter de realisatie van onze ambities en om de resultaten te laten spreken. Download de SMA>